2018 MŪSŲ TIKSLAS

Laistytuvas sodininkystėje naudojamas vandeniui pernešti ir augalams palaistyti. Kaip sodininkas dirbdamas turi vis
papildyti savo laistytuvą, taip ir LKSB ieško šaltinių.
Kad galėtume įgyvendinti siekius 2018 metais ir toliau vykdyti savo veiklą, mūsų „laistytuve“ reikalinga 36.000 EUR metinė suma arba 3000 EUR/mėn.

2075

Kviečiame jus apsvarstyti galimybę būti
mūsų rėmėju ir bendradarbiu šioje misijoje!

LKSB siekiai 2018 metais:

Auginti LKSB studentų grupes.

Šiuo metu yra 3 grupės: 1 Vilniuje ir 2 Kaune (lietuvių ir tarptautinių studentų).

Surengti 2 studentų savaitgalio stovyklas-apmokymus
vasario ir rugsėjo mėn.

Tai laikas, kai LKSB studentai ir naujokai iš visų studentų grupių susitinka kartu studijuoti Raštą, melstis, įgyja grupės veiklai reikalingų žinių bei idėjų.

Surengti misijų savaitę kovo mėn.

Tai kelių dienų renginiai universitete, į kuriuos kviečiame visus studentus, turinčius įvairių religinių įsitikinimų, diskutuoti tikėjimo ir gyvenimo temomis. Tai mūsų didžiausias metų renginys, kai visa darbuotojų, studentų ir savanorių komanda susiburia pristatyti krikščionišką tikėjimą.

Savaitgalio stovykla LKSB draugams rugpjūčio mėn.

Norime padrąsinti LKSB buvusius narius ir draugus būti ištikimais Kristaus mokiniais visose gyvenimo srityse: darbe, šeimoje, kaimynystėje. Savaitgalio tema: „Krikščionis darbe“.
Apie 80 proc. LKSB metų biudžeto sudaro su darbuotojų išlaikymu susijusios išlaidos (atlyginimai, mokesčiai). Kitos išlaidos yra administraciniai kaštai, studentų konferencijų ir apmokymų, kitų renginių kaštai.
>20
Studentų
3
Grupės
2
Miestai
4
Universitetai

Kas mes?

LKSB misija – burti krikščionis studentus, padėti jiems augti tikėjimu bei įgalinti dalintis Evangelija universitete: asmeniškai, grupelėse,
viešuose renginiuose. Tam yra darbuotojai – studentų draugai, padėjėjai ir praktinės veiklos koordinatoriai.
Sigita Rakauskaitė
Generalinė sekretorė

+370 600 80578
Vilnius
„LKSB man patinka dirbti todėl, kad turiu daug progų pokalbiams prie kavos puodelio su studentais ir jų draugais apie jų ir mano tikėjimą.“
Ričardas Brogys
Tarptautinių studentų koordinatorius
+370 672 27218
Kaunas
„LKSB man patinka dirbti todėl, kad galiu būti savimi, mokyti ir mokytis iš kitų!“
Goda Galdikaitė
Studentų koordinatorė

+370 662 55349
Kaunas
„LKSB man patinka dirbti todėl, kad galiu bendrauti, pažinti ir drąsinti studentus kurti bei įgyvendinti savo idėjas.“
>160
Šalių
> 500 000
Studentų
40
Europoje
1999
Prisijungėme